Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Mooie teksten beautiful quotes lyrics pinterest. Beste moeder citaten op pinterest dochter en. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest kindje. Beroemd moeder zoon quotes qu belbin. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter.

Beste trotse moeder citaten op pinterest mama. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Moeder beautiful quotes en andere leuke teksten. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Een telefoonhoesje voor moederdag gocustomized. Spreuken moederdag gezegden wiijsheden en citaten moeder. Beste moeder citaten op pinterest zoon mama. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Pin van anita vos op mooie teksten pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.