Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over vader zoon citaten alleen op. Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten.

Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.