Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten alleen op. Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.