Beste motiverende citaten op pinterest motivatie. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Werk quote quotes pinterest woorden ted. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over grappige verpleegster citaten op. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Beste ideeën over grappige citaten werk op.

Quotes als inspiratie op het werk. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten werk op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Jules deelder citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)