Kunst cultuur in groningen ontdek het zelf. Beste ideeën over kunst muziek op pinterest citaten. Kunsttijdschriften en bladen bestel je hier. Kunst en cultuur helderse volksuniversiteit. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Citaten over vrede en wereldburgerschap. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Gerrit komrij citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over kunstenaar citaten op pinterest. Kunst en cultuur nationale nederlanden. Beste ideeën over kunst muziek op pinterest citaten. Kunst cultuur bpd. De beste afbeeldingen over ouder worden op pinterest. Zet cultuur op de kaart het laatste nieuws over kunst. Sterren sukha quotes words pinterest gedichten.

Inspirerende quotes over vrijheid wijsheid en optimisme. Beste ideeën over thee illustratie op pinterest. Citaten over en uit groningen in boekhandel van der velde. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Drie boeken over kunst en cultuur in indonesië e eeuw. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Kunst en cultuur sport vrije tijd gemeente. Over het promoten van kunst cultuur en creativiteit. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Enquête over kunst en cultuur diemerkrant. Kunst cultuur artistiek fincius uw financiele. Kunst cultuur musea erfgoed street art ww. Citaten over cultuur aforismen citeert de grote. Drie boeken over kunst en cultuur in indonesië e eeuw. Beste ideeën over citaten op canvas pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: