C m bob entius facebook. Ouder worden is een feest reinders oisterwijk b v. De twintigste eeuw massacultuur vanaf ppt download. Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst. 雲門舞集 google 搜尋 taiwan ink calligraphy en dance. Citaten kunst en cultuur de beste afbeeldingen over ouder. Paradijsvogels magazine kunst natuur poëzie lifestyle. Politiekdelft dagelijks nieuws uit de delftse politiek. Gedicht als ik wacht op de zomer spoele. Boeken over marseille romans verhalen en reisboeken. Beste ideeën over indiaanse gezegden op pinterest. Beste ideeën over craniale zenuwen op pinterest. Leesbaar amsterdam nieuw nederland. De twintigste eeuw massacultuur vanaf ppt download.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.