Citaten over ogen aforismen citeert de grote. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Waarom herdenken we de bloedigste aanslag uit onze. Verhogen leeropbrengsten hoe doe je dat ppt download. Best images about islamitische quotes nederlands on. Iedereen denkt aan de uitstekende voorvallen uit onze. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن wijsheden. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Prijatnogo appetita smakelijke recepten met citaten uit. De citaten van voorraad stock foto afbeelding. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Het werk van wiskundige l e j brouwer ppt download.

Beste citaten uit het verleden op pinterest. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Citaten en wijze woorden uit de islam. Boekwinkeltjes boeken zoeken theologie. Citaten en wijze woorden uit de islam vreemd is mens. Harry mulisch de aanslag berichten uit het verleden. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten uit de confessio fraternitatis rc belijdenis van. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Meer dan verbeelding citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige keuken citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.