Spreuken on pinterest texts ovens and vans. Oordeel niet verbaas je slechts. Citaat logica brengt je van a naar b verbeelding. Spreuk ruim eens op dan zul je het vanzelf ruimer zien. Meer dan grappige citaten over werk op pinterest. Beste grappige wiskunde citaten op pinterest. Pin van gryt der ploeg op citaten pinterest. Beste ideeën over grappige verpleegster citaten op. Beste ouderschap citaten op pinterest levensmotto en. Leuke spreuken grappige teksten mooie zinnen pluk de. Sarcasme grappige spreuken en citaten wenskaart zazzle. Grappige spreuk ik drink nooit meer met drank op. Helaas ja duh humor tekst nederlands facebook. Beste ideeën over grappige slaap citaten op pinterest. Beste grappige citaten over werk op pinterest.

Grappige bruiloft teksten bw belbin. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Gezegde het maakt niet uit of glas half vol. Facebook interactie is een eitje met deze tips. Meer dan grappige minion op pinterest minions. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Bol ouder worden is niet zo erg als je denkt aan. Grappige bier citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Beste citaten op pinterest inspiratie motivatie en. Quote als je nooit liegt hoef veel minder te onthouden. Quote een gebalanceerd dieet is koekje in beide handen. Beste ideeën over grappige verjaardagswensen op. Quote niets was mogelijk totdat iemand het deed hét.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.