La démocratie directe en direct de notre passé. Petit programme démocratie liquide. Leve de directe democratie weg met het referendum jong wbs. Directe democratie iedereen die voor is zet een groen. Directe democratie opendemocratie twitter. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Ivan blot la démocratie directe livres en famille. De klassieke oudheid ontwikkeling van het. Calaméo démocratie directe faits et arguments sur l. Une ville en démocratie directe éradique chômage violence. Petit manuel de démocratie directe à destination. Nederland kent een representatieve democratie met niet. La démocratie et ses formes ppt video online télécharger. Démocratie directe attaques massives des serial killers. Les bienfaits de la démocratie directe contrepoints.

Manifeste pour une démocratie directe ulule. Inutiles et si nous passions à la démocratie directe. Eindelijk directe democratie in de europese unie of toch. La démocratie et ses formes ppt video online télécharger. Démocratie directe ou anarchie socialisme libertaire. Démocratie directe orgueil et préjugés le webdoc. Qu est ce que la democratie directe manifeste pour une. Quot citoyens indignés réclamez la démocratie directe. La démocratie directe boutique de contribuables associés. De tijd is rijp voor meer directe democratie jong wbs.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.