Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over voet citaten op pinterest boek. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Best sprookjes citaten op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Citaten uit het onderwijs. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Citaten spreekwoorden en gezegden pot van. Levenswijsheid uit sprookjes en ik leef nog lang. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Hans en grietje anton pieck sprookjesfiguren. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest.

Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste sprookjes citaten op pinterest. Televisieserie sprookjes van de efteling youtube. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Meer dan sprookjes citaten op pinterest magische. Levenswijsheid uit sprookjes en ik leef nog lang. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)