Elizabeth cady stanton the joy of caking. Canal boats seneca falls new york usa stock photo. Seneca falls birthplace of a wonderful life women s. Seneca falls convention quotes best famous about. Fourth ward school seneca falls new york wikipedia. Seneca falls convention national women s history museum. Surprising victim of the downturn small towns cbs news. Seneca falls crime rates and statistics. Seneca falls eastern finger lakes new york tripcarta. Seneca falls george bailey s it a wonderful life. Th annual it s a wonderful run in seneca falls ny. Carrying the torch announced for seneca falls. エリザベス・キャディ・スタントン ストックフォトと画像 getty images. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca falls la convención que abrió el camino a lucha.

Seneca falls convention project by connor eaton. United states post office seneca falls new york wikipedia. Seneca falls harbor in ny united states. Seneca falls harbor in ny united states. Years later posthumous awardee is still a hero in. Seneca falls eastern finger lakes new york tripcarta. Seneca knitting mill falls ny. American christmas travel destinations popsugar smart living. Seneca falls stock photos images alamy. Seneca falls harbor in ny united states.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: