Citaten scribbr word automatisches tabellenverzeichnis in. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a.

Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaat apa. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.