Beste ideeën over passie op pinterest het vinden van. Beste ideeën over gezond leven citaten op pinterest. Tekst voor afdeling quotes pinterest citaten. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Alles wat we creëren en formaliseren is een deel van onze. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Beste ideeën over gezond leven citaten op pinterest. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Tips voor innerlijke rust proud live bme. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Vaarwel gizmo hondenforum.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.