Beste ideeën over grappige citaten stress op. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Beste ideeën over grappige maandag citaten op. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Tegeltjeswijsheid wijsheden speuk spreuken gezegdes. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Quot stress tweedaagse vorming voor onderwijs met jan. Beste ideeën over grappige maandag citaten op. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Beste ideeën over grappige maandag citaten op. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Meest inspirerende citaten van tekstbureau. Beste ideeën over grappige citaten stress op.

Beste ideeën over grappige citaten stress op. Te veel vera schrijft puur. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Beste ideeën over grappige maandag citaten op. Beste afbeeldingen over leuke plaatjes teksten op. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Beste ideeën over grappige citaten stress op.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.