Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader dochter citaten op pinterest. Zoon verjaardags citaten op pinterest verjaardag. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op.

Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Mijn zoon mooie spreuken pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)