Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest.

Zoon verjaardags citaten op pinterest verjaardag. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.