Uniek toon hermans de ander over vriendschap gedicht. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Het wordt een hele grote knuffel quote over. Wijze spreuken gezegden en citaten maar zeker. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Wijsheden ontvangen per e mail. Uitzonderlijk gedicht dankbaarheid toon hermans or. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Spreuken pensioen quotes of the day. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Lees gedichten over rouw en verlies rememberme quotes. Beste ideeën over honden gedichten op pinterest. Een oceaan om in te schuilen quote over het afscheid. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Citaten mijn gedichten.

Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Geluk toon hermans ringele roze lieve versjes. Beste ideeën over verlies citaten op pinterest. Voor mijn overleden moeder mooie teksten pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies ik mis je teksten. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Toon hermans gedichten google zoeken. Beste broer citaten op pinterest zus en. Beste ideeën over slaap citaten op pinterest. Pin van elise erfmann op quotes pinterest gedichten. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Gedicht van hanny otten lees meer op http. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Korte inspiraties in de vorm van een quote of gedicht met.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.