Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Meer dan gezegden over het leven op pinterest. Wijsheid stop met vasthouden wat pijn doet reik uit. Management wijsheden. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Wijsheid kies met je hart verstand is om keuzes te. Citaat loslaten wat wij in het leven niet kunnen. Humoristische wijsheden. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Best images about oosterse wijsheden on pinterest. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. De beste quotes die je hoop geven hét zingevingsplatform.

Ga positief door het leven bekijk alles met een lach. Zeer wijsheden over het leven io belbin. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. Spreuken over het leven db belbin. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. Wijsheden ontvangen per e mail. Liefdes wijsheden. Citaten wijsheden historische quotes. Genoeg wijze spreuken over het leven ru belbin. Bol ouder worden is niet zo erg als je denkt aan. Wijsheden mahatma gandhi. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met. Ghandi citaten.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.