Wijsheid is weten erkennen aanvaarden en veranderen. Wijsheden ontvangen per e mail. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met. Management wijsheden. Wijsheid stop met vasthouden wat pijn doet reik uit. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Liefdes wijsheden. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Wijsheid er gewoon te zijn is een zegen mogen leven. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Meer dan gezegden over het leven op pinterest.

Best images about oosterse wijsheden on pinterest. Bol ouder worden is niet zo erg als je denkt aan. Images about spirituele wijsheden on pinterest om. Wijsheid aarzel niet iemand vandaag nog te vertellen dat. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. Citaten wijsheden historische quotes. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische. Confucius citaten quotes spreuken uitspraken en. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is een examen. Best images about oosterse wijsheden on pinterest. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Wijsheden mahatma gandhi. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)