Best images about hoop on pinterest beautiful hold. Beste ideeën over gelukkig zijn citaten op pinterest. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Meer dan citaten over hoop op pinterest. Goede doelen dat zegt een hoop over de overige. Spreuken liefde en geluk delaclarissabetty site. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Chinese spreuken over liefde paulaclaudiakeren site. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam dag dat je. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten mijn gedichten.

Beste ideeën over vergeving citaten op pinterest. Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over het leven de hoop is en. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste spiegel citaten op pinterest gelukkig zijn. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)