Pin van mooorgh op فصل سوم ، بخش دوم persian quotes. Ideeën over william golding op pinterest. Best images about inspirerende nederlandse citaten. Als je nooit bang bent kun ook niet dapper zijn big. Beste ideeën over koppels met dezelfde tatoeages op. Wünsche ich dir auch schatz good night pinterest. Meer dan classy women quotes op pinterest sterke. Beste afbeeldingen van veren indianen. Beste afbeeldingen van raare dieren grappige. Pin by tiana on essentials pinterest citaten foto. Beste afbeeldingen van queen madonna. Best citaten en gezegden images on pinterest. Beste ideeën over religieuze afbeeldingen op pinterest.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.