Waarom moeilijk doen als het samen kan loesje cocreatie. Fex van alignment naar ongewoon samenwerken. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Beste afbeeldingen van together quotes google dromen. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Best teamwork images on pinterest inspirerende. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Tekst voor afdeling quotes pinterest teksten. Oplossing voor bureaucratie minder regels meer. Bij elkaar komen is een begin blijven. Spreuken over samenwerken ro belbin. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje.

Spreuken over samenwerken ro belbin. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Waar mensen samenwerken wordt gemenst life quotes. Beste ideeën over levensmotto op pinterest gelukkig. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Meer dan huis citaten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Beste ideeën over droom citaten op pinterest. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.