Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Ideeën over de kleine prins op pinterest prinsjes. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Ideeën over de kleine prins op pinterest prinsjes. Kinderboeken middenbouw meester louis pagina. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Ideeën over de kleine prins op pinterest prinsjes. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Ideeën over de kleine prins op pinterest prinsjes. Boekentip de kleine prins. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest.

Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Ideeën over de kleine prins op pinterest prinsjes. Die enorme eindeloze zee zinnige praatzinnige praat. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. De kleine prins geluk boek. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. The little prince famous quotes quotesgram. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Ideeën over de kleine prins op pinterest prinsjes. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest. Beste ideeën over de kleine prins op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)