Indiaan fantasy world. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Beste afbeeldingen over gedichten citaten en mooie. Caitlin sas anders kijken new dawn. Dolfijn fantasy world. Fijne donderdag citaten op pinterest. Beste ideeën over zelf geluk citaten op pinterest. Jaar kaartjes bepaalde leeftijd pinterest. Gedichten en spreuken ppsvava. Beste ideeën over licht citaten op pinterest geven. Trots ervaring verstand en het hart houtstikkeleuk. Top moeder en dochter celebs srsck. Liefde krabbel love pinterest hofjes en teksten.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)