Beste ideeën over schoonheid citaten alleen op. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult…. Beste schoonheid citaten op pinterest ware. Beste ware schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over ware schoonheid citaten op pinterest. Mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste schoonheid citaten op pinterest. Citaten. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste schoonheid citaten op pinterest ware. Citaten en spreuken over schoonheid.

Schoonheid liefdevolle teksten pinterest anne frank. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Ideeën die je leuk zult vinden over schoonheid citaten. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Beste ware schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. Schoonheid van moeder aarde indiaanse wijsheden. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest. De beste oplossingen grootste schoonheid en het. Citaten over schoonheid aforismen citeert de grote. Foto als je de schoonheid ziet in simpele dingen. Beste ideeën over schoonheid citaten op pinterest.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: