Citate despre fotografie. Pin adăugat de nguyễn thiên băng hàn pe aethestetic purple. Citate fotografie îngălbenită borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotografie borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate de călătorie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie.

Citate despre viata de marian martinas. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate suflare. Citate despre fotografie. Cristian shared a link. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.