Inspirerende leiderschap citaten quotes oneliners. De grondwet voor geluk de universele wijsheid van de bergrede. Pdf geluk lees online. Latijnse spreuken en citaten met de betekenis. Dalai lama tenzin gyatso citaten en quotes. Vijf citaten van lao tse om bij stil te staan u verken je geest. Immanuel kant citaten en wijsheden citaten. William james er is maar één ding waar we bij filosofen van op. Socrates citaten en wijsheden citaten. Oppervlakkig geluk citaten citaten pot van citaten. Elke poging die mislukt brengt u een stap dichter bij het geluk. Filosofie citaten posters en afdrukken zazzle be. Citaten geluk t shirts online bestellen spreadshirt. Definitie van geluk volgens vijf bekende filosofen verken je geest. Geluk citaten en wijsheden citaten.

Willem frederik hermans alles wat filosofen doen is het. Socrates citaten en wijsheden citaten. De grondwet voor geluk veltman uitgevers. Kunst citaten en wijsheden citaten. Geluk citaten en wijsheden citaten. Ludwig van beethoven citaten aforismen citeert de grote. Citaten van aristoteles spreekwoorden en citaten. Spirituele spreuken en citaten spirituele teksten. Negen citaten uit het boek mysteriën van tao en de daodejing van. Geluk ís de weg geluksmotto s citaten en de morele plicht tot. Geluk citaten en wijsheden citaten. Top spirituele wijsheden gezegden en citaten gratis affirmaties. Geluk boeken. Vijf briljante citaten van aristoteles u verken je geest. Filosofie citaten posters en afdrukken zazzle be.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.