Tekstje gedichtje kaartje quote om iemand sterkte te. Beste ideeën over kind verlies op pinterest engel. Beste ideeën over pensioen op pinterest persoonlijke. Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest foto. Meer dan afbeeldingen over spreuken op pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies ik mis je teksten. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Citaten over loslaten. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Afbeeldingsresultaat voor tekst respect collega s. Beste afscheid citaten op pinterest foto. De meest inspirerende reiscitaten aller tijden.

Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Pensioen leuke spreuken pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Vervroegd pensioen vut humor tekst reactie spreukjes. Best images about happinez on pinterest ramen new. Vandaag is de dag i eco. Bedankt mooie spreuken oneliners quotes en uitspraken. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest foto. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Spreuken over samenwerken ro belbin.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.