Spreuken over moed en motivatie hét zingevingsplatform met. Inspirerende citaten wijsheden quotes uitspraken over. Top spreuken over dankbaarheid hét zingevingsplatform met. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Spirituele citaten voor augustus dagelijkse gedachten uit het. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Inspirerende citaten wijsheden quotes uitspraken over. Best mooie korte teksten wijsheden en spreuken samenwerken. De mooiste spreuken over tegenslag hét zingevingsplatform met. Inspirerende teksten samenwerken udx agneswamu. Inspirerende leiderschap citaten quotes oneliners. Inspirerende citaten wijsheden quotes uitspraken over. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Best mooie korte teksten wijsheden en spreuken samenwerken. Beste afbeeldingen van teksten samenwerken in lyrics.

Beste afbeeldingen van teksten samenwerken in lyrics. Citaten over de politiek van politieke leiders toponderzoek. Beste afbeeldingen van teksten samenwerken in lyrics. Inspirerende spreuken over de natuur wijsheden hillwalk. Inspirerende citaten wijsheden quotes uitspraken over. Inspirerende quotes samenwerken. Prachtige spreuken over het hart hét zingevingsplatform met. Inspirerende citaten wijsheden quotes uitspraken over. De beste afbeelding van spreuken citaten loesje uit. Quotes over samenwerken. Inspirerende spreuken over de natuur wijsheden hillwalk. We zijn niet een team omdat we team werk citaten business etsy. Tips en citaten over hygge een boekje vol inspiratie voor een. Inspirerende spreuken over de natuur wijsheden hillwalk. Beste afbeeldingen van teksten samenwerken in lyrics.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.