De kracht van citaten agema coaching. Citaat de betekenis volgens redactie ensie. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Uitleg van djoez amma. Chronisch ernstig ziek en studeren kan dat fontys. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Uitleg van citaten beste ideeën over huisdier op. Beste ideeën over loslaten citaten op pinterest. Gandhi illustrazioni vettoriali e clipart stock. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Uitleg van djoez amma. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige.

Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Vijftien spelregels bij het se nederlands gedocumenteerd. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Beste ideeën over voetbal uitspraken op pinterest. Citaten appevent als je voor apps bent. Citaten mijn gedichten. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Citaten van poeh en zijn vrienden a milne boeken. Citaten uitleg word pinterest week suusjesworld spreuken. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Van een olifant maak je zo weer mug citaten. Laat ons leven niet in de maling nemen door iemand die. Uitleg van citaten beste ideeën over huisdier op.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.