Citaten orde en chaos spreuken gallery dagspreuk. Beste ideeën over zorg citaten op pinterest. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Helpline maakt efficiënt plannen nu ook binnen zorgcentra. Spreuken gedichten en moppen over het huwelijk wedding. Beste ideeën over rekenen op pinterest algebra. Quotes. Take time to make your soul happy speeddating. Beste ideeën over examen citaten op pinterest hard. Soorten processen procesdenken procesindeling. Beste afbeeldingen over quotes gerelateerd aan. Hadden we wel moeten trouwen hoe je relatie van een. Het leven houdt geen rekening met jouw planning. Beste ideeën over examen citaten op pinterest hard.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)