New titles. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Follow ivarmol tweet terug naar boven. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Antwoord elke rumi stock afbeelding bestaande. Rumi quotes sayings that could change your life. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Vergeet niet dat citaten pot van. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Carte postale typographie de citation rumi avec le rose. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Cees nooteboom citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel.

Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Liefde citaten pagina pot van. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Pin tillagd av matilda magnusson på keep fighting. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit sterker. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.