Images about spreuken on pinterest texts tes and. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Mooi en waar spreuken lbxxx teksten. Waarom ik zoveel zin heb in de herfst kelly caresse. Grappige uitspraken over de herfst. Herfst gedichten toon hermans oa belbin. Meer dan herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Herfst spreekwoorden en citaten. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Winter citaten pot van. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. De leukste weekendbreak bestemmingen in herfst it s. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving.

Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Herfst quotes pinterest zoeken en google. Jalien cozy living herfst op maandag. Citaten loesje kasus krijtbord op pinterest. Geluk is de zon zien schijnen achter wolken een. Singular object s oktober en levensmotto. Meer dan herfst citaten op pinterest. Geuren in afbeeldingen kimnijman dd s we. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten alleen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)