Citaten van beroemdheden deel oneliners op one. Bekende engelse citaten valentijn spreuken met grappige. Bekende bredanaars deze bn ers komen uit breda. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Bekende citaten shakespeare beste ideeën over huwelijks. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Bekende citaten steve jobs what can teach. Beste afbeeldingen van bekende nederlanders. Bekende engelse citaten valentijn spreuken met grappige. Altijd leuk domme citaten van bekende mensen. Bekende engelse citaten valentijn spreuken met grappige. Britse beroemdheden londenes.

Bekende citaten bijbel meer dan christelijke spreuken op. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Famous nelson mandela quotes weneedfun. Bekende enschedeërs deze bn ers komen uit enschede. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Negen geweldige quotes van beroemdheden loud noises. Op welke site vind ik de afbeeldingen van bekende. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Bekende citaten steve jobs what can teach. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Beroemdheden met een schisis.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.