Toekomst treffende citaten van puriteinen boekhandel en. De toekomst ziet citaten pot van. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Denis diderot het heden is zwanger van de toekomst. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Teixeira de pascoaes toekomst is dageraad van het. De toekomst en citaten pagina pot van. De toekomst ziet citaten pot van. Meer dan nieuwe citaten op pinterest tagalog. Kamagurka beroep met toekomst futuroloog. Kamagurka citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over grappig huwelijk op pinterest. Peter f drucker citaten pot van. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote.

Tussen verleden en toekomst ligt één punt dat werkelijk. Tryon edwards citaten aforismen citeert de grote. Spreuken spirituele teksten. De toekomst en citaten pagina pot van. Andrà chamson nooit vertrouwen hebben in de toekomst ze. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Anton van duinkerken citaten aforismen citeert de grote. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Beste ideeën over geloof op pinterest geloofcitaten.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)