Quote mindful leven tijd nemen voor jezelf is een keuze. Mooie spreuk over vriendshap. Citaten voor een speech gelukkig zijn moet je durven. Joost van den vondel citaten aforismen citeert de grote. Kijk voor meer mooie en leuke teksten eens op deze. Mijn kind citaten moeder pinterest. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Gewoon jip iphone screensaver background. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Quotes voor een positief zelfbeeld project. Voor jezelf kiezen teksten pinterest. Een stukje leegte quotes pinterest gedichten. Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit sterker.

Tekstje voor huwelijk wedding ideas quote trouwkaart. Beste afbeeldingen van mooie en lieve woorden. Leuk gedichtje voor een kerst oud en nieuw tijdschrift. Citaten over gelijkheid aforismen citeert de grote. Mooie teksten beautiful quotes lyrics mama. Citaten voor een speech gelukkig zijn moet je durven. Citaten appevent als je voor apps bent. Collega s werk tekst borden quotes pinterest. Beste ideeën over pensioen op pinterest persoonlijke. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren hét. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Geef wat je ontvangt ontvang krijgt waardeer. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Beste ideeën over zussen op pinterest waargebeurde.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.