Misschien wel kan kloppen leuke teksten pinterest. Armando en de kritiek koninklijke bibliotheek. Meer dan ideeën over gebroken vriendschap op. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Beste ideeën over echtscheiding op pinterest. Beste citaten over liefde op pinterest. Beste ideeën over het spelen van spelletjes op. Beste ideeën over gebroken vriendschap op pinterest. Over citaten die je moet zien inspirerend. Beste citaten over liefde op pinterest. Beste ideeën over echtscheiding op pinterest. Beste ideeën over verraad op pinterest vriend. Beste ideeën over gedichten op pinterest dochter. If it s destroying you love pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.