Bij elkaar komen is een begin blijven. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Beste ideeën over verdrietig leven citaten op. Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting de. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting de. Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting de. Gewoon jip gedichten kaarten posters stationery. Samen sterk staan vertrouwen als basis voor samenwerken. Beste ideeën over gevoelige citaten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting de. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Waarom moeilijk doen als het samen kan loesje.

Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Samenwerken rond de inzet poh ggz in een multicultureel. Samenwerken rond mantelzorg alleen ga je sneller samen. Meer dan huis citaten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro belbin. Spreuken over samenwerken ro belbin. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.