Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Inzicht moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Bij elkaar komen is een begin blijven. Spreuken over samenwerken ro belbin. Top spreuken over dankbaarheid hét zingevingsplatform. Samen sterk staan vertrouwen als basis voor samenwerken. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Uitspraak vertrouw op je eigen instinct hét. Wijsheid en ervaring tegelwijsheid spreuken.

Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Microsoft en xiaomi gaan samenwerken aan slimme speaker. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro belbin. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest. Nokia en xiaomi sluiten patentendeal gaan samenwerken. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Waar mensen samenwerken wordt gemenst life quotes.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.