Beste ideeën over ouder worden op pinterest. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Mooie spreuken pinterest. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Beste ideeën over balans citaten op pinterest blijf. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste ideeën over worden citaten op pinterest. Spreuk balans is geen vaste staat van zijn maar ruimte. De reeks van liefde wenst citaten over witte achtergrond. Best citaten innerlijke rust en persoonlijke groei. Beste ideeën over ouder worden op pinterest. Best spreuken voor verandering images on pinterest. Spreuk mindful laat komen wat komt gaan gaat zie. Ingspire spreuk gun jezelf rust uit komt de kracht.

Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Beste ideeën over ouder worden op pinterest. Beste ideeën over ouder worden op pinterest balans. Beste liefdesverdriet citaten op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten kracht op pinterest. Citaten over loslaten. Beste ideeën over ouder worden op pinterest balans. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Bedankt teksten afscheid werk quotes of the day. Quote van de week tekstbureau ginneken. Beste ideeën over ouder worden op pinterest. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Beste ideeën over ouder worden op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)