Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Spreuk optimisme gaat over het zien van mogelijkheden. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Spreuk hou van degenen die jou houden ook al heb je. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Mooie spreuk geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Spreuk voor mensen met een passie is er altijd markt. De kunst van het weten is wat te negeren hét. Westerse filosofie van tot jaar. Omgaan met een blijvende beperking is moeizaam. Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als. Inzicht altijd doorgaan wat er ook gebeurt hét. Spreuk er bestaat geen verkeerde keuze hét.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.