Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als. Spreuk voor mensen met een passie is er altijd markt. Mooie spreuk geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Spreuk optimisme gaat over het zien van mogelijkheden. Spreuk hou van degenen die jou houden ook al heb je. Spreuk er bestaat geen verkeerde keuze hét. De kunst van het weten is wat te negeren hét. Westerse filosofie van tot jaar. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Inzicht altijd doorgaan wat er ook gebeurt hét. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Omgaan met een blijvende beperking is moeizaam. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.