Het mooie van herinneringen is dat niemand ze je af. Leren quotes rumag dutch en sarcastic. Wat zijn jou passies maakt leven authentiek. Carl jung de citate profunde pentru a intelege mai. Carl gustav jung une vie œuvre. Carl jung quote print quotes and phrases. Ziek rumag leuk funny quotes en. Quote over angst en liefde google zoeken quotes. Beste afbeeldingen van peaceful word s gedachten. Citate celebre despre înțelegere. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Citate de carl gustav jung. Citate ianuarie miercuri. Carl jung on religion quotes quotesgram. Citate celebre despre adevăracceptare.

George jung bing images. Pin van annelies terlouw op humor pinterest spreuken. Mandala carl jung quotes quotesgram. De citate înțelepte la carl jung pentru a ți spori. De citate profunde carl jung care te ajuta sa. Beste ideeën over grappige karma citaten op pinterest. Am dreptul să fiu extraordinar citat de peter o toole. Citate celebre despre viață. Citate celebre despre putere. Key to growth we all own a dark side that needs airing. Citate celebre despre curaj. Spreuken past citaten pagina pot van. Citate celebre despre dragoste. Pin van ladi op screenshots pinterest quotes funny. Ce nu i cu putinţă la om e dumnezeu.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.