Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Cristian shared a link. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate de călătorie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie.

Citate despre fotografie. Aesthetic astrology tumblr foto ideen pinterest. Citate despre fotografie. Simy mihael calatorii fotografie poezie citate. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.