Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies ik mis je teksten. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest. Citaten over loslaten. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Tekstbord quot bedankt collega. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Pensioen tekstborden snoep more pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest.

Pin van jose niessen op gedichten en spreuken pinterest. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Aardig rumag quotes pinterest citaten spreuken en. Wasbak franse vertaling gt wibma ontwerp. Wasbak franse vertaling gt wibma ontwerp. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Wijsheid wees jezelf die reist het langste met je mee. Beste ideeën over gebroken vriendschap op pinterest. Mooie teksten beautiful quotes lyrics pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.