Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Beste citaten van buddha op pinterest boeddhistische. Herinneringen teksten pinterest mooi gedichten en. Tegel kind groot t. Bol later begint vandaag manu keirse. De zin van het leven die schrijf je zelf loesje. Jakosawi e cards liefde gedicht. Heart fly wallpapers hd id. Het beste van rumag. Beste ideeën over iemand missen op pinterest ik mis. Afbeeldingsresultaat voor zorg collega s yuki. Toon hermans tijd is alles niets mooie teksten. Vallen en opstaan juliët kuipers. Beste afbeeldingen van mijn spirituele gedichten.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)