Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Toon hermans theater bestaat natuurlijk uit veel lagen. Beste ideeën over moeder citaten op pinterest mama. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Ouderen zorg mooie tekst van loesje en andere. Beste ideeën over john wayne citaten op pinterest. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Beste afbeeldingen van quotes sentences for my. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Dertien onsterfelijke citaten historianet. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Karl popper citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over politiek op pinterest schrijvers.

Citaten over de politiek van politieke leiders. Citaten over de politiek van politieke leiders. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Sigmund freud citaten pagina pot van. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Keywords quotes samenwerken and tags. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.