Ouderen zorg mooie tekst van loesje en andere. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Keywords quotes samenwerken and tags. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Citaten over de politiek van politieke leiders. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste ideeën over politiek op pinterest schrijvers. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. Dertien onsterfelijke citaten historianet. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een.

Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk. Sigmund freud citaten pagina pot van. Karl popper citaten aforismen citeert de grote. Citaten over de politiek van politieke leiders. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste ideeën over moeder citaten op pinterest mama. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Toon hermans theater bestaat natuurlijk uit veel lagen. Beste ideeën over john wayne citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van quotes sentences for my.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]