Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste geboorte citaten op pinterest. Toon hermans gedichten google zoeken. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Meer dan geboorte citaten op pinterest geboorten. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste geboorte citaten op pinterest.

Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Gedicht voor geboorte meisje quotes pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.