Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Nieuws huiswerkbegeleiding culemborg. Mooi en waar spreuken lbxxx teksten. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Meer dan herfst citaten op pinterest. Grappige uitspraken over de herfst. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Singular object s oktober en levensmotto. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving. Winter citaten pot van. Herfst gedichten toon hermans oa belbin. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Jalien cozy living herfst op maandag. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest.

Best images about loesje en familie on pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Herfst quotes pinterest zoeken en google. Waarom ik zoveel zin heb in de herfst kelly caresse. Geluk is de zon zien schijnen achter wolken een. Meer dan herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten alleen. Images about spreuken on pinterest texts tes and. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)