Citate celebre despre experiență. Dei mesaje de suflet citate despre viata. The world s best photos of citate and romani flickr hive. Citate celebre despre viață. Fără explicații citat de luigi pirandello. Citate celebre despre cunoaștere. Romani celebri un format romanesc de succes. Citate cu fotografi borcanul. Citate de andré maurois. Citate celebre lucian blaga despre profunzime de. Citate cu fotografi borcanul. Citate celebre despre mulțumire. Citate celebre despre oameni. Citate celebre despre vise maxime. Transmaraton prin ochii unui voluntar robert hajnal.

Citate celebre de balan dumitru. Marin sorescu romanicelebri ro rom ni. Fotografi celebri şi celebrele lor fotografii oracool. Citate camil petrescu touchofadream lifestyle secrete. Citate celebre despre viață. The world s most recently posted photos of citate and. Top citate celebre. The world s best photos of citate and cultura flickr. Octavian paler restul sunt doar țări rom nia este. Viata fara citate contrasens. Citate celebre despre soartă.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)