The world s best photos of citate and cultura flickr. Citate de andré maurois. Dei mesaje de suflet citate despre viata. Romani celebri un format romanesc de succes. Citate celebre despre mulțumire. Citate celebre de balan dumitru. Citate celebre despre viață. Citate celebre despre viață. Citate celebre lucian blaga despre profunzime de. Citate cu fotografi borcanul. Citate cu fotografi borcanul. Octavian paler restul sunt doar țări rom nia este. Fotografi celebri şi celebrele lor fotografii oracool. Fără explicații citat de luigi pirandello. Citate celebre despre soartă.

Transmaraton prin ochii unui voluntar robert hajnal. Viata fara citate contrasens. Citate celebre despre cunoaștere. The world s best photos of citate and romani flickr hive. Citate celebre despre oameni. Top citate celebre. Marin sorescu romanicelebri ro rom ni. Citate celebre despre experiență. Citate camil petrescu touchofadream lifestyle secrete. The world s most recently posted photos of citate and. Citate celebre despre vise maxime.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)