Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Wijsheid succes wordt bepaald hoe je met teleurstellingen. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Top spreuken over dankbaarheid hét zingevingsplatform. Spreuken over samenwerken ro belbin. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Waar mensen samenwerken wordt gemenst life quotes. Fex van alignment naar ongewoon samenwerken. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Mooi citaat een waardevol leven is verzameling van. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan.

Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Wijsheid als je gelukkig bent moet niet nog gelukkiger. Bij elkaar komen is een begin blijven. Spreuken over samenwerken ro belbin. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste afbeeldingen van together quotes google dromen. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Spreuken over samenwerken ro belbin.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.