Jeff s power point presentation albert einstein citaten. Beste afbeeldingen van zziep quotes. Albert einstein spreekwoorden en citaten. Citaten albert einstein jumat schattige ideeën over. Citaten albert einstein xalapa persoonlijke. Solitude citaten van albert einstein. Beste afbeeldingen van leuke quotes inspirerende. Albert einstein citaten google zoeken aforismen. Yousuf karsh people portret man portretfotografie en. Citaten van albert einstein. Citaten van albert einstein citaat logica brengt je a. De wereld gaat aan journalisten ten onder klean. Business intelligence ict van hoogweide. Solitude citaten van albert einstein. Citaten albert einstein xalapa persoonlijke.

Beste quotes van albert einstein. Citaten einstein albert quotes with pictures and. Albert einstein quotes miracle goalcast. Citaten van albert einstein citaat logica brengt je a. Albert einstein uitvinder relativiteitstheorie. Einstein karikatuur spreekwoorden en gezegden gratis. Valse uitspraken van albert einstein tallsay. Barracuda brigade on einstein citater tænk positivt. Beste quotes van albert einstein. Onbekende levenswijsheid van albert einstein onthuld. Logica brengt je van a naar b verbeelding. Quot a person who never made mistake tried anything. Albert einstein citaten en biografie van het genie dat. Citaten albert einstein jumat schattige ideeën over. Uitspraken quotes en citaten van albert einstein.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.