Als je iets goeds ziet geef dan een compliment. Citaten nelson mandela engels afbeeldingsresultaat voor. Random quotations. Nelson mandela tekst pinterest quotes words en. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over beroemde gedichten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Nelson mandela citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Nelson mandella citaten. T shirt apartheid is a crime against humanity nelson. De winnaar is een dromer die niet opgeeft nelson mandela. Nelson mandela voor altijd mijn superheld. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Citaten nelson mandela engels afbeeldingsresultaat voor.

Quote by jack kerouac was an early fan of short. Loslaten citaten pinterest nelson mandela. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Ontspanningstherapie nuenen loslaten. Wat maakt ons anders yourmoneyalarms tips nederland. Education quote nelson mandela onderwijs is the. Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Pin by moneytrain futurxtv on nelson mandela south. Citaten nelson mandela engels afbeeldingsresultaat voor. Inspiring nelson mandela quotes golfian. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Omdenken met nelson mandela. Citaten nelson mandela engels afbeeldingsresultaat voor. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.