Citaten. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Hoofdbureau politie amsterdam if then is now. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot.

Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.