Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. My name is spinoza driest ontwerpen. Een ideeëngeschiedenis van citaten if then is now. Bert breed marc lammers. Filosofie spirituele teksten. Harde uitspraken mediamatic. Carel peeters over quot spinoza s achtbaan nodigt. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Diepe gronden citaten pot van. Spirituele teksten gratis online programma s van. Spinoza en de vreugde van het inzicht uitgeverij balans. Spinoza spirituele teksten. Niets meer te zeggen citaten pot van. Citaten over de mens. Citaten spirituele teksten.

Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Gustav meyrink citaten uit zijn romans spirituele teksten. Spinoza en de vreugde van het inzicht uitgeverij balans. Inutilis scientia spinozana tumblr knutselen met. Door schade en schande wijs citaten pot. Citaten. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten. Leven wordt beïnvloed citaten pot van. Goed of slecht citaten pot van.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)