Meer dan afbeeldingen over mooie gedichten teksten. Mijn kind citaten moeder pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Voor mijn overleden moeder mooie teksten pinterest. Mooie spreuken en citaten meer. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Muurtattoo engelse tekst voor altijd en eeuwig. Meer dan huwelijks citaten op pinterest grappige. Spreuken en teksten pinterest. Liefdes teksten voor je vriend quotes of the day. Ik wil jou in een doosje doen je beschermen tegen het. Beste afbeeldingen over teksten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Pin van martine bergmans op teksten ouders kind. Meer dan toon hermans op pinterest citaten love is.

Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als. Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Een kind toon hermans gedichten pinterest. Extreem liefde voor je kind teksten yx. Liefde voor je kind teksten sx belbin. Als je niet vecht spreuken pinterest. Gewoon jip gedichten kaarten posters stationery. Liefde van je kind pakkende teksten pinterest kid. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Mooie teksten beautiful quotes lyrics pinterest. Verlies moeder mooie gedichten en illustraties. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Pin van margaret de bruijn op teksten pinterest. Meer dan dochters verjaardag citaten op pinterest.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.