Mooie teksten over vriendschap quotes of the day. Afbeeldingsresultaat voor liefde teksten hem sterke. Eigenaarschap volgens loesje. Ontspanningstherapie nuenen loslaten. Inspiratie wijsheid hoe moeilijk en zwaar het soms ook. Lees gedichten over rouw en verlies words quotes. Samen met mijn dochter renee een moeder. Gedicht over tijd bijzondere gedichten en citaten. Quote als je nooit liegt hoef veel minder te onthouden. We are one liefdevolle citaten. Liefde van een moeder naar kind gedicht. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Gedicht als ik wacht op de zomer spoele. Résultat de recherche d images pour quot gedicht over voetbal.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.