Why certain brains love horror movies. I love horror movies t shirt for women men kids anz. Printable postcards love horror debbie does doodles. Little and scary love by nenufarazul on deviantart. I love horror gore and anything eerie by fosginger on. Horror. Horror love quotes quotesgram. Love can be a scary thing by hansmorsus on deviantart. Horror of our love by mortefere on deviantart. Beste afbeeldingen van energy motiverende citaten. Keep calm and love horror carry on image. Beste ideeën over herdenken vader op pinterest. Citaat gezondheid is het grootste geschenk tevredenheid. Meer dan originele citaten op pinterest. Pippi langkous spreuken quotes studio sproeten.

Horror love by joakaha on deviantart. Scary love. Flash fiction competition horror scribes. Verdriet en geluk in gedicht lief leven pinterest. Scary love by joanamosi on deviantart. Beste ideeën over verjaardagsgedichten op pinterest. Beste kleine citaten op pinterest oceaan. Horror love by joakaha on deviantart. Voor de instawall slaapkamer pinterest teksten. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. We love horror il contest midnight factory male. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. Beste ideeën over vader dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over vreemdgaan citaten op pinterest. Mooie spreuken en citaten kaarten zazzle.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)