Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst. Feesten van de doden museum klooster ter apel. Joris luyendijk “de eu is beter af zonder de britten. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Eenvoud bij meister eckhart debezieling. Reflectie spreuken quotes onderwijs pinterest. Namen en cultuur inleiding ppt download. Gedicht als ik wacht op de zomer spoele. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Politiekdelft dagelijks nieuws uit de delftse politiek. Chinese wijsheid als je troebel water met rust laat. Leesbaar amsterdam nieuw nederland. Pvv aantrekkelijk voor surinaamse hindoestanen. Tresoar homepage.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.