Politiekdelft dagelijks nieuws uit de delftse politiek. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Chinese wijsheid als je troebel water met rust laat. Eenvoud bij meister eckhart debezieling. Tresoar homepage. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Leesbaar amsterdam nieuw nederland. Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst. Reflectie spreuken quotes onderwijs pinterest. Pvv aantrekkelijk voor surinaamse hindoestanen. Joris luyendijk “de eu is beter af zonder de britten. Namen en cultuur inleiding ppt download. Gedicht als ik wacht op de zomer spoele. Feesten van de doden museum klooster ter apel.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)